08 agosto 2017

Día Internacional do gatoAinda que hai xente que celebra o día do gato o 20 de febreiro ou o 29 de outubro o certo é que o día do gato foi fundado no ano 2002 polo Fondo Internacional para o Benestar Animal (IFAW)
Estimase que poden existir sobre 500 millóns de gatos no mundo, a meirande parte na Europa.
Atópanse referencias sobre gatos desde hai uns 9500 anos. Como cazador de ratos e eliminador de pestes, os gatos foron incorporados nas casas e navios, chegando a tódolos recunchos do mundo.
Xa no antigo Exipto os gatos eran venerados e, en caso de inundación, salvávanse antes os gatos e despois os homes.