04 xaneiro 2022

O sistema Braille


A data de 4 de xaneiro lembra o nacemento de Louis Braille, o creador do sistema de lectura e de escritura Braille, que permite a través do tacto facilitar a vida das persoas invidentes e a súa integración na sociedade.
Louis Braille quedou cego aos 3 anos de idade e aos 20 anos conseguiu formar un alfabeto con diferentes combinacións de 1 a 6 pontos que se espallou polo mundo e que aínda hoxe é usado como forma oficial de escritura e de lectura das persoas cegas.
Libros, folletos, medicamentos, cd's, dvd's, son algúns exemplos de produtos con impresión en Braille para facilitar a percepción do contido.
O Braille está composto por 64 sinais, grabadas en papel en relevo. Estas sinais están combinadas en dúas filas verticais e xustapostas, à semellanza de un dominó ao alto. A lectura faise da esquerda para a dereita.

Actividades

- Intentar facer con punzóns nunha cartolina, un alfabeto braille.
- Escribir e ler unha mensaxe en braille.
- Facer un debuxo dun personaxe do noso conto favorito.
- Unha vez repasados os números en braille, intentar, cos ollos pechados, picar no botón do ascensor segundo o sistema.

(Día Mundial do Braille)