12 marzo 2020

A hixiene das mans


Sempre e importante, por hixiene, ter as mans limpas pero na actual situación é imprescindible.