06 outubro 2010

Outubro
"En outubro non molesta o lume".
Eso dí un dos refráns que se pode ver na imaxe da esquerda.
No cole, en infantil, as mestras escollen cada mes un dito e fan un cartel que logo aprenden os nenos.
Aproveitamos, nós tamén, para lembralos e a pregunta que nos facemos é (ou son)..
En qué momento deixamos de valorar a sabiduría popular da nosa xente e, en todo caso, por qué e para qué?